עיריית עפולה פועלת בימים אלו להקמת הנחיות עירוניות לבניה ירוקה.
הנחיות אלו יפורסמו לעיון הציבור באתר העירייה ובאתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה. 
בשלב זה עוד לא קיים פרוייקט בניה ירוקה שהסתיים בעפולה.
לצד פרסום מתוכנן זה, תתלווה רשימת הפרוייקטים אשר עומדים בהגדרה זו.

 

כאן יפורסמו פרוייקטים בבניה/שהסתיימו, במסגרת בניה ירוקה בעפולה

קישורים שימושיים בנושא: 

נתונים על מספר תכניות בניה בתקן בניה ירוקה שהסתיימו - מנוע חיפוש לפרוייקטים ברחבי הארץ

תקנות הבנייה הירוקה מבוססות על תקן ישראלי 5281 ונכנסות לתוקף באופן הדרגתי החל מחודש מרץ 2022.

יישום התקן יתרום לחיסכון באנרגיה, אור ואוורור טבעיים, חומרי בנייה "ירוקים" ועוד. התקנות החדשות מפרטות את סוגי המבנים החדשים שיחויבו לעמוד בדרישות כבר היום כמו לדוגמה בניין רב קומות (בניין גבוה מ-29מ') המיועד למגורים .

בניה רוויה למגורים הכוללת לפחות 6 יחידות דיור תצטרך לעמוד בתקן החל ממרץ 2023.

תקן הבניה הירוקה מבוסס על עמידה בתנאי סף וצבירת נקודות כאשר ניתן להשיג בין 1 ל-5 נקודות. התקנות מחייבות כרגע בכוכב אחד.

הדרישה של הועדה המקומית במקרים המחייבים הינה להציג אישור מעבדה מוסמכת בדבר עמידה בתקן כתנאי להוצאת היתר בניה.

על פי דוחות שהתפרסמו יישום התקן יעלה את מחיר הבנייה בכ- 0.5%  למבני מגורים ו- 1.75% למבני משרדים ומסחר. ישנן תכניות מקודמות כרגע שטרם פורסמו כמו תכנית מתחם המע"ר של עפולה, ותכנית שכונה D1, אשר כוללות התייחסות לבניה ירוקה.