עיריית עפולה פועלת בימים אלו להקמת הנחיות עירוניות לבניה ירוקה.
הנחיות אלו יפורסמו לעיון הציבור באתר העירייה ובאתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה. 
בשלב זה עוד לא קיים פרוייקט בניה ירוקה שהסתיים בעפולה.
לצד פרסום מתוכנן זה, תתלווה רשימת הפרוייקטים אשר עומדים בהגדרה זו.

 

כאן יפורסמו פרוייקטים בבניה/שהסתיימו, במסגרת בניה ירוקה בעפולה

קישורים שימושיים בנושא: 

נתונים על מספר תכניות בניה בתקן בניה ירוקה שהסתיימו - מנוע חיפוש לפרוייקטים ברחבי הארץ