רשימת מוסדות עירוניים ואתרים נגישים ברחבי העיר

עיריית עפולה רשמה את נושא הנגישות בצמרת סדר העדיפויות ורואה בתושבים בעלי מוגבלות כתושבים שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה בעיר עפולה - הן למבנים, הן בפעילויות והן בשירותים שמעניקה הרשות ולהיות חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי והציבורי של העיר. תכנית זו נדרשת על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. הרשות פועלת להנגשת השירות גם באתר האינטרנט, הנגשת המידע והכשרות לנותני שירות למתן שירות לאנשים עם מוגבלויות.

לפניכם רשימה של מבני ציבור ומוסדות חינוך שבוצעו בהם הסדרי נגישות. המידע הינו עדכני למועד פרסומו והינו לצרכים אינפורמטיביים בלבד. במידה ונתקלתם במקרה שנדרשת בו התאמה מיוחדת, הינכם מוזמנים לפנות ולדווח למוקד העירוני (106). טעות סופר לא תחייב את העירייה.

רשימת המבנים בפורמט PDF.pdf