יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה פועלת מתוקף חוק הרשויות המקומיות, תש"ס 2000, המחייב כל ראש רשות בארץ למנות יועצת, שתפעל בתיאום עם ראש הרשות ותהיה כפופה לו.
תפקידיה של היועצת לקידום מעמד האישה הם לפעול בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה, לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות נגד נשים.

פרטי התקשרות

תמר דיגמי
מנהלת אגף צעירים וקהילה ויועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
04-6520360

קבלת קהל

בין השעות 08:00-16:00 ובשעות הערב בתיאום מראש.