תחומי אחריות המנכ"ל  

  • קידום ויישום של מדיניות והחלטות ראש העיר
  • ניהול ענייני העירייה
  • גיבוש מדיניות התכנון האסטרטגי של העירייה
  • ריכוז וליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות
  • פיקוח על תחום משאבי אנוש של הרשות המקומית
  • קידום וייזום חוקי עזר

תמצית פעילות העירייה לשנת 2020

לשכת מנכ"ל העירייה

טבלת אנשי קשר - מנכ"ל העירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלום שלמה מנכ"ל העירייה 04-6520352/3 [email protected]
כרמית טויס מנהלת לשכת מנכ"ל 04-6520352/3 [email protected]
רותי מדלעי מזכירת לשכת מנכ"ל 04-6520445 [email protected]

תכניות עבודות וסקירה מלאה - פעילות העירייה המתוכננת:

לצפייה בחוברת תכניות עיריית עפולה לשנת 2017 לחצו כאן