שם הנוהל/תוכנית האב

צפייה

תוכנית אב לשילוט לחץ כאן
נוהל מבנים מסוכנים לחץ כאן
נוהל עצים מסוכנים לחץ כאן
נוהל טיפול העירייה בתלונות על עצים מסוכנים בשטחים פרטיים לחץ כאן