חברי הוועדה:

יו"ר הוועדה: יהודה כהן, מנהל מחלקת פיקוח

חברי וועדה:

- שלום שלמה, מנכ"ל העירייה

- עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה

- עו"ד אורלי חקוקי, מנהלת תחום בכירה, לשכה משפטית

- אלכס דסקל, אגף הנדסה

- נתנאל כהן, מנכ"ל חברה כלכלית

- מבקר/ת העירייה

יצירת קשר:

מזכירת הוועדה - חני פניכל:
טלפון: 04-6520220
דוא"ל: hanif@afula.muni.il

מסמכי הוועדה: קישור לקובץ
תוכנית אב לשילוט לחץ כאן