יו"ר הוועדה:

יהודה כהן
מנהל מחלקת הפיקוח והאכיפה

חברי וועדה:

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
04-6520352/3
עו"ד איתי קידר
היועץ המשפטי לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ובניה, הממונה על התביעה
עו"ד אורלי חקוקי
מנהלת תחום בכירה תביעה עירונית | ממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע
נתנאל כהן
מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח עפולה
בני אליהו
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

יצירת קשר:

מזכירת הוועדה:

חני פניכל
רכזת מחלקת פיקוח ואכיפה

מסמכי הוועדה:

שם המסמך: קישור לקובץ
תוכנית אב לשילוט לחץ כאן