בתוקף סמכותה של עיריית עפולה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן- החוק, מתפרסם המפורט להלן:
( 1 ) אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:

לצפייה בקובץ בלשונית חדשה לחץ/י כאן

טבלאות להארכת מועדים להנגשה -לדיווח נגישות - מעודכן.pdf