הלשכה לפניות הציבור אמונה על הקשר עם התושב באחריות הלשכה לפניות הציבור לקלוט את פניות הציבור, להפנות אותן למחלקות הרלוונטיות בעירייה, לתת מענה לפניות ולדאוג לסיום הטיפול בהן.
משך זמן הטיפול בפניות הינו קצוב, הוא נמדד ונעשה על פי לוחות זמנים קצובים מראש.

יהודה משה
מנהל פניות הציבור
04-6521765

שעות קבלת קהל:  א'-ה' בין השעות 8:00-15:30.
פגישה עם מנהל הלשכה לפניות הציבור בתאום טלפוני

בעלי תפקידים נוספים:

זהבה עובדיה
מזכירת פניות הציבור
04-6520374
יובל כהן
מנהל מוקד עירוני 106
04-6520426