עיריית עפולה בונה בימים אלה תכנית פעולה רשותית בנושא שינוי האקלים על בסיס המדריך שפרסם משרד האנרגיה  בתחילת השנה

מדריך אקלים לרשויות.pdf