לרשותכם עמדות לקבלת מידע ושירותים מקוונים לתושב באופן עצמאי ונוח במוקדים בהן מעניקה העירייה שירות לתושב ומתקיימות קבלת קהל.
מיקום: כתובת:
בית העירייה חנקין יהושע 47
מינהל החינוך גיורא יוספטל 26
אגף שפ"ע הבוכרים 10
עמותת דור דור שד' יצחק רבין 5
שחקים - מתנ"ס קפלן 6, עפולה עילית