המחלקה לאיכות הסביבה שוקדת על טיפוח ושיפור רמת איכות החיים והסביבה של תושבי העיר במגוון תפקידים משימות ואתרים.
מערכת החינוך העירונית מקפידה להדגיש את נושא איכות הסביבה בתכנים הלימודיים.
עיריית עפולה משקיעה משאבים רבים ומקצה שעות לימוד שבועיות בכל כיתה, מדריכה ומחנכת הן בחינוך הפורמלי והן בקהילה לקיימות, צריכה נכונה, שמירה על משאבי טבע, מיחזור, גינות קהילתיות, פרויקטים עם הקהילה , חינוך לשימוש מושכל בתשתיות ועוד.
התלמידים כמו המבוגרים מפרידים פסולת במקור בבתי הספר ובבתים וממיינים אותה לסוגיה ומשליכים למתקנים ייעודיים. כלל בתי הספר היסודיים משתתפים במבצעי ניקיון בינלאומיים ומבצעים הנערכים לקראת החגים.
שלושה בתי ספר ושישה גני ילדים בעיר הוסמכו על-ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך ל"בתי ספר ירוקים", לאחר שעמדו בכל התנאים, בית ספר נוסף בתהליך לצורך הסמכה לירוק.
מספר עמותות: רשות הניקוז וקק"ל גוייסו והן מסייעות הן במסגרת החינוך הפורמלי והן בקהילה בביצוע פעולות הדרכה, ימים ירוקים, סיורים בטבע ושיקום נחלים וואדיות.
חלוקת שתילים מתבצעת בכל בתי הספר וגני הילדים, המשמשים לנטיעות בט"ו בשבט מידי שנה ומתקיים טכס נטיעות יישובי.
מתנדבים מהקהילה נרתמים ומסייעים בפיקוח נגד מפרי חוק הניקיון, מתנדבים הוכשרו וקיבלו תעודת נאמן סביבה חתומה ע"י השר להגנת הסביבה.

מזל קמינסקי
מנהלת מחלקת איכות הסביבה
04-6484216

כתובת: אגף שפ״ע – הבוכרים 10, עפולה.

טלפון: 04-6524050, 04-6484216

פקס: 04-6524052, 04-6484219

שעות קבלה:
ראשון-חמישי: 08:30-15:00

לאתר האינטרנט של המחלקה לאיכות הסביבה

מפת מתקני מיחזור בעפולה

לצפייה במפה בחלונית חדשה לחץ כאן