The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

פורטל החירום הרשותי

אגף החירום והביטחון של עיריית עפולה פועל בשגרה ובחרום על מנת להבטיח את תפקודה של העיר והעירייה באופן תקין ככל הניתן, בכל אחד ממצבי החירום השונים העלולים להתרחש בעיר.


סיכום חודש פעילות מלחמת "חרבות ברזל"

הודעות ועדכונים


מידע בנושא מרחב מוגן


הנחיות פיקוד העורף


צעדים קטנים: כך נסייע לילדים להתמודד עם המצב

פעילויות משותפות, תיווך המצב באופן מותאם ומשימות קטנות שיחזירו את תחושת הביטחון - אספנו מגוון תכנים, שנועדו לסייע בהתמודדות של ילדי ישראל בתקופה מורכבת זו - פעילויות משותפות, תיווך המצב באופן מותאם, ומשימות קטנות שיחזירו את תחושת הביטחון לילדינו.


פעילות חיונית של משרדי ממשלה והרשויות בחירום


פעילות חיונית של משרדי ממשלה והרשויות בחירום


יצירת קשר